ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปี 59-62
ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปี 59-62
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 440 KB
แผนปฏิบัติพัฒนาคุณภาพ 4 ปี (2559-2562)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.45 KB