ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สารสนเทศโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 2559
สารสนเทศโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.06 MB