ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อก (อ่าน 126) 09 ก.ย. 62
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประจำปีงบ ประมาณ 2562 เรื่องหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ป (อ่าน 134) 29 ส.ค. 62
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 139) 28 ส.ค. 62
ประกาศโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม ๔๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ กิจกรรมก (อ่าน 120) 28 ส.ค. 62
ประกาศโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ่าน 134) 28 ส.ค. 62
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ปลาย (อ่าน 118) 28 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคารเรียน 4 (อ่าน 93) 15 ส.ค. 62
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน 114) 15 ส.ค. 62
ประกาศโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 113) 09 ส.ค. 62
ประกาศโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เรื่องประกวดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วม ชั้น 2 อาคารเร (อ่าน 127) 31 ก.ค. 62
ราคากลางครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุห้องประชุมอาคาร 4 (อ่าน 186) 05 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุด (อ่าน 563) 01 เม.ย. 62
ประกาศโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเรียนกิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดก (อ่าน 259) 25 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะราคา-จ้างเหมาทำห้องประชสัมพันธ์ (อ่าน 374) 18 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะราคา-จ้างเหมาทำฝ้าเพดาน-อาคาร-4-ห้องสมุด (อ่าน 349) 18 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะราคา-จ้างเหมาทำโรงน้ำ (อ่าน 278) 18 ก.พ. 62
ราคากลางกล้องวงจรปิด (อ่าน 228) 12 ก.พ. 62
ประกาศโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจ (อ่าน 223) 11 ก.พ. 62
ประกาศโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 226) 11 ก.พ. 62
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี 62 (อ่าน 281) 14 ธ.ค. 61
ราคากลางเครื่องฉายทึบแสงและเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ (อ่าน 394) 28 พ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกิจกรรมการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคา (อ่าน 389) 02 ต.ค. 61
ประกาศโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือและแบบฝึกหัด ตามนโยบายการสนับส (อ่าน 381) 25 ก.ย. 61
ราคากลางจัดซื้อเก้าอี้แล็กเชอร์แบบมีชั้นวางของและเก้าอี้พลาสติก (อ่าน 405) 11 ก.ย. 61
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี 61 (อ่าน 447) 27 ส.ค. 61
ประกาศโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ่าน 485) 29 มิ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ่าน 368) 29 มิ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ่าน 358) 29 มิ.ย. 61
จัดซื้อเก้าอี้แล็กเชอรืแบบมีชั้นวางของ (อ่าน 435) 28 มิ.ย. 61
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วม อาคารเรียน 3 (อ่าน 658) 26 มิ.ย. 61
ประชุมภาคี 4 ฝ่าย หนังสือเรียน ปี 2561 (อ่าน 4419) 28 มี.ค. 61
ราคากลางหนังสือเรียนปี 2561 (อ่าน 1458) 28 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑ ล./๒๗ (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบน (อ่าน 568) 07 ก.พ. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างโรงอาหารหอประชุม แบบ ๑๐๑ ล.๒๗ (อ่าน 597) 11 ม.ค. 61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการค่ายสานฝัน ท.ว. สู่รั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 (อ่าน 694) 11 ม.ค. 61
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุตามโครงการพัฒนาระบบโสตทัศนศึกษาในห้องเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (อ่าน 659) 11 ม.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑ ล./๒๗ (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา ด้วยวิธีป (อ่าน 680) 27 ธ.ค. 60
การ จัดค่าจ้างก่อสร้างโรงอาหารหอประชุม แบบ ๑๐๑ ล.๒๗ (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา จ้างด้ว (อ่าน 900) 12 ธ.ค. 60
จ้างก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑ ล./๒๗ (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา (อ่าน 658) 28 พ.ย. 60
จ้างครูชาวต่างชาติภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1210) 12 ต.ค. 60