ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (อ่าน 132) 28 ก.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 246) 01 เม.ย. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 291) 31 มี.ค. 60
ประกาศโครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู (อ่าน 302) 17 ธ.ค. 59
ประกาศโรงเรียนทุ่งทรายวิทยาเรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึก (อ่าน 678) 29 มี.ค. 59
มอบเกียรติบัตรรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักอ่าน (อ่าน 493) 22 ก.ย. 58
เรียนเชิญคณะครูเเละบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงาน ส่งเสริมการอ่าน สืบสานภาษา สัปดาห์สุนทรภู่ (อ่าน 651) 30 มิ.ย. 58