ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เลื่อนเปิดเรียน (อ่าน 23) 12 มิ.ย. 64
ตารางการใช้ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 90) 11 มิ.ย. 64
ตารางเรียนแบบแบ่งครึ่งตามเลขที่ ชั้น ม.1-5 (อ่าน 291) 11 มิ.ย. 64
ตารางเรียนระดับชั้น ม.ปลาย (อ่าน 537) 29 พ.ค. 64
ตารางเรียนระดับชั้น ม.ต้น (อ่าน 1000) 29 พ.ค. 64
กำหนดการการรับหนังสือแบบเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 5 และ 6 (อ่าน 15) 28 พ.ค. 64
กำหนดการการเข้ารายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (อ่าน 11) 28 พ.ค. 64
แจ้งเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 369) 28 พ.ค. 64
แจ้งเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 414) 28 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 16) 25 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 8) 25 พ.ค. 64
หลักฐานการสมัครเรียน (อ่าน 186) 19 พ.ค. 64
ประกาศ มาตรการควบคุมเฝ้าระวังและป้องกัน ในการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 134) 08 พ.ค. 64
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1459) 05 พ.ค. 64
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2180) 05 พ.ค. 64
ประกาศ รายชื่อการสมัครเรียนออนไลน์ ม.1 และ ม.4 ประจำวันที่ 28 เมษายน 2564 (อ่าน 162) 29 เม.ย. 64
ประกาศ รายชื่อการสมัครเรียนออนไลน์ ม.1 และ ม.4 ประจำวันที่ 27 เมษายน 2564 (อ่าน 119) 28 เม.ย. 64
ประกาศ รายชื่อการสมัครเรียนออนไลน์ ม.1 และ ม.4 ประจำวันที่ 26 เมษายน 2564 (อ่าน 104) 27 เม.ย. 64
ประกาศ รายชื่อการสมัครเรียนออนไลน์ ม.1 และ ม.4 ประจำวันที่ 25 เมษายน 2564 (อ่าน 145) 26 เม.ย. 64
ประกาศ รายชื่อการสมัครเรียนออนไลน์ ม.1 และ ม.4 ประจำวันที่ 24 เมษายน 2564 (อ่าน 203) 25 เม.ย. 64
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 431) 23 เม.ย. 64
ขอความร่วมมือนักเรียนที่จะสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 149) 23 เม.ย. 64
มาตรการเพื่อความปลอดภัย ห่างไกลจากเชื้อ covid-19 (อ่าน 3009) 21 ธ.ค. 63
นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ได้ที่... (อ่าน 3032) 14 พ.ย. 63
รายชื่อและรหัสประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3813) 15 มิ.ย. 63
รายชื่อและรหัสประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3743) 15 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3800) 10 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3734) 10 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2563 (อ่าน 3783) 10 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2563 (อ่าน 3446) 10 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (แผนการเรียนทั่วไป) (อ่าน 3518) 25 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (แผนการศิลป์ - ภาษาฯ) (อ่าน 3486) 25 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (แผนการเรียนศิลป์ - คำนวณฯ) (อ่าน 3412) 25 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (แผนการเรียนวิทย์ฯ - คณิตฯ) (อ่าน 3481) 25 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3513) 25 พ.ค. 63
ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3980) 02 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4252) 19 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัคร นักการภารโรง จำนวน 2 อัตรา (อ่าน 3760) 04 ต.ค. 62
รายชื่อนักเรียนและเลขประจำตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4376) 03 เม.ย. 62
รายชื่อนักเรียนและเลขประจำตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4191) 03 เม.ย. 62