ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ (อ่าน 25) 02 มิ.ย. 66
การนิเทศติตามเพื่อพัฒนาการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปี 2566 (อ่าน 27) 02 มิ.ย. 66
1/2566 จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน (อ่าน 26) 02 มิ.ย. 66
THAILAND GREEN MECH CONTEST 2023 (อ่าน 26) 02 มิ.ย. 66
รับฟังการศึกษาต่อต่างประเทศจาก IYF (อ่าน 21) 02 มิ.ย. 66
มอบหนังสือเรียนและสมุด (อ่าน 18) 02 มิ.ย. 66
ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 22) 02 มิ.ย. 66
กิจกรรมการเรียนรู้ IS 1 (อ่าน 17) 02 มิ.ย. 66
เลขประจำตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 36) 20 เม.ย. 66
กำหนดการรับมอบตัวนักเรียน (อ่าน 172) 30 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 แยกตามห้องเรียน 2566 (อ่าน 61) 30 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 แยกตามห้องเรียน 2566 (อ่าน 200) 30 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 198) 21 มี.ค. 66
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนสพม.กพ.สำหรับนักเรียนผู้สนใจที่ยังไม่มีที่เรียน (อ่าน 262) 21 มี.ค. 66
รับสมัครนักเรียน 2566 (อ่าน 97) 07 ก.พ. 66
การก่อสร้างศาลาอำนวยการอนุสรณ์ 45 ปี (อ่าน 337) 03 พ.ย. 65
ตารางเรียน 2/2565 (อ่าน 461) 26 ต.ค. 65
ประกาศไม่มีผู้มาสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานบริการ (อ่าน 551) 09 ส.ค. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานบริการ (อ่าน 536) 01 ส.ค. 65
สั่งจองเสื้อ 45 ปี ท.ว. (อ่าน 116) 15 ก.ค. 65
ประกาศ เรื่อง การสอบแก้ตัวและการเรียนซ้ำรายวิชากรณีพิเศษของนักเรียน (อ่าน 493) 26 พ.ค. 65
ตารางเรียน ม.ต้น และ ตารางเรียน ม.ปลาย (ฉบับอัปเดต) (อ่าน 1176) 17 พ.ค. 65
การชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ (อ่าน 857) 29 มี.ค. 65
แจ้งสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกชั้นม.1และม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 870) 22 มี.ค. 65
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 851) 18 มี.ค. 65
เรื่อง นักเรียนที่พลาดโอกาสในการเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2708) 15 มี.ค. 65
กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2998) 07 มี.ค. 65
แนวปฏิบัติการร่วมแสดงความยินดี ปัจฉิมนิเทศ (อ่าน 2752) 07 มี.ค. 65
ประกาศให้นักเรียนเรียนแบบ (Online) ตั้งแต่วันที่ 2 - 4 มีนาคม 2565 และสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 7 – 11 มีนาคม 2565 (อ่าน 3628) 02 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เรื่อง การสอบแก้ตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3622) 21 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เรื่อง การสอบแก้ตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3691) 15 ก.พ. 65
ตารางสอบปลายภาคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3676) 26 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เรื่อง งดการเรียนการสอนแบบออนไซต์และให้นักเรียนเรียนแบบออนไลน์ (อ่าน 3699) 20 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เรื่อง งดการเรียนแบบออนไซต์และให้นักเรียน เรียนแบบออนไลน์ 100 เปอร์เซ็นต์หลัง การเปิดเรียนปีใหม่ 2565 (อ่าน 3705) 03 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ฉบับที่ 2 (อ่าน 3746) 06 ธ.ค. 64
ตารางเรียน ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่2/2564 (อ่าน 3390) 30 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 3766) 30 ต.ค. 64
ตารางการใช้ห้องเรียนและวันมาเรียนแบบ On-site และสลับการเรียนแบบ On-line ภาคเรียนที่ 2 ในช่วงวันที่ 1-30 พ.ย. 2564 (อ่าน 3384) 29 ต.ค. 64
ประกาศ งดการเรียนการสอนแบบ on-site (อ่าน 3822) 27 ก.ย. 64
แจ้ง ❗️วันเวลาและสถานที่ในการเดินทางมารับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19(เงิน2000บาท) (อ่าน 3817) 06 ก.ย. 64
❗แจ้ง❗นักเรียนโรงเรียนทุ่งทรายวิทยาเข้าไปกรอกข้อมูล เพื่อให้ความช่วยเหลือฯผู้ปกครอง ในอัตรา 2,000 บาท/นักเรียน 1 คน (อ่าน 3389) 12 ส.ค. 64
ประกาศ งดการเรียนการสอนแบบ on-site (อ่าน 3674) 31 ก.ค. 64
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ (อ่าน 3378) 30 ก.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 3684) 14 ก.ค. 64
TSW ห้องเรียนออนไลน์ (อ่าน 3794) 12 ก.ค. 64
ประกาศ งดการเรียนการสอนแบบ on-site (อ่าน 3712) 11 ก.ค. 64
คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา (อ่าน 3642) 30 มิ.ย. 64
ประกาศ เลื่อนเปิดเรียน (อ่าน 3721) 12 มิ.ย. 64
ตารางการใช้ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 3911) 11 มิ.ย. 64
ตารางเรียนแบบแบ่งครึ่งตามเลขที่ ชั้น ม.1-5 (อ่าน 4247) 11 มิ.ย. 64