เกียรติบัตรการอบรมต่างๆ
เกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแบบทดสอบออนไลน์
https://drive.google.com/drive/folders/13N2vII0aoOJjDN1dRlrZB5FHVu84AE_e?usp=sharing
เกียรติบัตรศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปี2565