โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา รักษ์หน้าที่ ความรู้ดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
การก่อสร้างศาลาอำนวยการอนุสรณ์ 45 ปี
ภาพกิจกรรม

งานจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๕ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ข่าวการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
TSW ห้องเรียนออนไลน์
TSW ห้องประชุมออนไลน์
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
รับเรื่องร้องเรียน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
สภานักเรียน
งานบริหารทั่วไป