เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

มาร์ชทุ่งทรายวิทยา

เนื้อร้อง
ทำนอง/เรียบเรียง  :  
นายวิชัย เหมือนสุวรรณ์นายนิมิตร ปานช้างนายไพศาล สุภาพพูล  

  แดนดิน ถิ่นสถาน การศึกษา นามระบือ เลื่องชื่อลือชา

โรงเรียน ทุ่งทรายวิทยา รวมภูมิปัญญา วิชาการ

ฟ้ามี คุณธรรมอันประเสริฐ แดงเพลิด เป็นเลิศ วิชาการ

รวมพลัง สามัคคี ตลอดกาล เราชื่นบาน ร่มฟ้าแดง แหล่งรวมใจ

รักษ์หน้าที่ ความรู้ดี กีฬาเด่น ไม่ละเว้น คุณธรรม นำชีวี

พัฒนา คุณภาพ ชีวิตที่ดี ประเพณี วัฒนธรรม เชิดชูไว้

ชาติ ศาสนา มหากษัตริย์ ชาว ท.ว. จัก ธำรงคู่ปฐพี

พึงชนะ ความชั่ว ด้วยความดี คือเกียรติศักดิ์ศรี เราน้องพี่ ทุ่งทรายวิทยาเพลงธงฟ้า - แดง

ธงฟ้า  -  แดง

เนื้อร้อง   
ทำนอง/เรียบเรียง : 
นายไพศาล สุภาพพูล

ฟ้า - แดง  โบกพลิ้วพัดปลิวไสว คือธงชัย   ทุ่งทรายวิทยา

เกรียงไกร   เก่งกาจ   ด้านกีฬา ทุ่งทรายวิทยา  พร้อมชิงชัย

เป็น  แหล่งรวมน้ำใจไมตรี เราน้องพี่  สามัคคี  ร่วมสร้างสรรค์

รู้แพ้   รู้ชนะ   เป็นสำคัญ รวมพลัง   สร้างชื่อ   เลื่องลือไกล