ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้ (โควิด 2019)
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้-หลักสูตรฯ-2551-สำหรับสถานการณ์-Covid-19
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.52 MB
PPTแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 591.76 KB