ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบเกียรติบัตรรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักอ่าน
วันนี้ นายกฤษณะิอรัญสาร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นตัวเเทนผู้บริหารมอบเกียรติบัตร กิจกรรม รักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักอ่าน โดยคณะครูเเละนักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก


ประเภทครู
คุณครูวิชัย. เหมือนสุวรรณ์
รับรางวัล.  กิจกรรมบันทึกวรรคทองของการอ่าน ระดับเหรียญทองเเดง
              กิจกรรบันทึกหนังสือเล่มโปรด ระดับเหรียญทอง

คุณครูเเพรวพัฒน์.  เหมือนสุวรรณ์
ครูผู้ฝึกสอนการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ได้รับรางวัลเหรียญทอง

คุณครูอรรจน์ชญาณ์.     ทิพย์สุข
รับรางวัล ๑ กิจกรรมบันทึกวรรคทองของการอ่าน ระดับเหรียญทองเเดง
          ๒ กิจกรรมบันทึกหนังสือเล่มโปรด ระดับเหรียญทอง
           ๓ กิจกรรมงานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา (๕บท) ระดับเหรียญทองเเดง

คุณครูเพ็ญนภา. คำดำ
รับรางวัล กิจกรรมงานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา (๕บท) ระดับเหรียญทอง

คุณครูลำเพย.   พุ่มห้วยรอบ
รับรางวัล. กิจกรรมงานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา (๕ บท) ระดับเหรียญทอง

คุณครูนภาพร. อนุสรณ์ประดิษฐ์
รับรางวัล กิจกรรมงานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา (๕ บท) ระดับเหรียญเงิน

ประเภทนักเรียน
กิจกรรมบันทึกหนังสือเล่มโปรด ได้เเก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑,๔/๒,๔/๓,๔/๔,๕/๑,๕/๒,๕/๓,๕/๔,๖/๑,๖/๒,๖/๓,๖/๔,๖/๕
กิจกรรมบันทึกยอดนักอ่าน ได้เเก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑
กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ประเภททีม ได้เเก่ นางสาวลลิตา. พินิจสุริยะ,นางสาวมินตรา.   คลังภูเขียว,นางสาวอัญชิษฐา. ลีลาวรรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ ได้รางวัล ระดับเหรียญทอง
กิจกรรมยอดนักอ่านเชิงวิเคราะห์ ประเภททีม ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ได้เเก่ นางสาวทิพวรรณ. ศิลานุกรม,นางสาวสุพัฒน์.  พันจู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอเเสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับทุกท่าน

โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2558,00:00   อ่าน 764 ครั้ง